Izobraževanja in delavnice

izobraževanja in delavnice | motivacija, treningi, zaposlovanje

Ljudje so najdragocenejši kapital sodobnih organizacij

Pogosto slišimo zgodbe, ko so za neuspešno poslovanje podjetja krivi zaposleni in njihova t.i. nesposobnost za delo, ki pa se velikokrat namesto po kvaliteti meri po kvantiteti oz. št. opravljenih (nad)ur. Toda ta »izgovor« drži v kolikor ste kot lastnik podjetja, manager, direktor ali vodja storili vse kar je v vaši moči, da ste zaposlene »opremili« z znanjem in usposabljanjem potrebnim za uspešno izvajanje dodeljenih nalog in izpolnjevanje vaših pričakovanj.

Če razmišljate o investicijah, ki bi vam pomagale pri nadgradnji vašega podjetja ali celo reševanju vašega podjetja iz krize, ne pozabite, da vse kar potrebujete že imate v podjetju. Najdragocenejša investicija s katero lahko nadgradite ali »rešite« podjetje je investicija v vaše zaposlene. Vsaka veriga je toliko močno, kot je močan njen najšibkejši člen, zato preverite kako močna je veriga znanja in usposobljenosti vaših zaposlenih.

Zakaj so izobraževanja in delavnice tako pomembna za podjetje:

 • ker predstavljajo močno motivacijsko orodje
 • ker povečujejo in krepijo pripadnost in lojalnost zaposlenih podjetju
 • ker spodbujajo kreativnost in nove ideje
 • ker povečujejo samozavest zaposlenih in njihovo zaupanje vase
 • ker podjetje pridobiva na dodani vrednosti zaposlenega
 • ker zaposleni lažje in hitreje sledijo novim trendom

Ali je naš način izobraževanja primeren za vaše podjetje?

DA:

 • če imate jasno vizijo za razvoj podjetja
 • če si želite izobraževanja za vaše zaposlene, ki so ciljno usmerjena
 • če cenite svoj kader in si želite spoznati njihove talente in sposobnosti
 • če se zavedate, da so inovativnost, ustvarjalnost in nove ideje ključna orodja za izhod iz krize
 • če želite motivirati svoje zaposlene in si s tem zagotoviti njihovo pripadnost podjetju
 • če želite iz obstoječih kadrovskih resursov graditi zgodbo o uspehu
 • če vidite izobraževanja in usposabljanja kot investicijo v vaš največji potencial v podjetju – v vaše zaposlene

NE:

 • če nimate povsem jasno izoblikovano vizijo vašega podjetja
 • če vidite izobraževanje kot strošek, katerega si zaradi drugih stroškov ne morete privoščiti
 • če ste prepričani, da so vaši zaposleni vsevedi in zato ne potrebujejo izobraževanj in usposabljanj
 • če je strategija, katero ste izbrali za izhod iz krize t.i. strategija gašenja požarov
 • če ne razumete dodane vrednosti, ki se skriva v vaših zaposlenih, njihovih talentih in sposobnostih

Glede na trenutno dogajanje v gospodarstvu je pomembno zavedanje, da lahko samo vaši zaposleni vaše podjetje pripeljejo tja, kamor si želite. Razmislite tudi o tem, kako boste vaš kader iz kvadranta strošek popeljali v kvadrant dodana vrednost. To pomeni, da spoznate zakladnico idej, ki jo imate v podjetju in pričnete spodbujati zaposlene k drugačnemu načinu razmišljanja.