Kdo smo in kaj delamo?

Zgodba o Valentii

Beseda ``valentía`` izhaja iz latinščine in pomeni POGUM. Beseda pogum (ang. courage) pa izhaja iz francoske besede ``la cœur``, ki pomeni SRCE. Valentia d.o.o. je podjetje, ki s srcem opravlja svoje poslanstvo in pogumno sledi svoji viziji. Logotip podjetja je v barvah štirih tipov osebnosti in sicer rdeči, zeleni, modri in rumeni barvi. Dejstvo je, da vsak človek pride na svet s svojimi prirojenimi vrlinami, talenti in sposobnostmi in samo, če smo dovolj pogumni, da sledimo sebi in poslušamo svoje srce, lahko dosežemo VSE, zaradi česar sploh obstajamo. V življenju smo najbolj srečni takrat, ko lahko živimo in ustvarjamo v barvi svoje osebnosti (smo pristni) ter na ta način izkoriščamo svoj polni potencial in gradimo lepe, razumevajoče in ljubeče medsebojne odnose.

Vrednote, ki nas vodijo pri našem delu so:

ZANESLJIVOST

USTVARJALNOST

INOVATIVNOST

POGUM

Anja Žagar, direktorica in predavateljica

Po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka, po duši podjetnica in predavateljica. V času študija je delala kot članica kabinskega osebja v slovenski letalski družbi Adria Airways, od leta 2008 pa se profesionalno ukvarja s prodajo. Takrat je tudi ustanovila svoje prvo podjetje za trženje finančnih storitev. V poslu in pri prodaji se je naučila, da so bolj kot sam proizvod ali storitev pomembni ljudje in odnos z njimi. Enako velja v podjetjih.

Za doseganje uspeha ni samo potreben pravi proizvod ali storitev. Prav tako ne vrhunski stroji ali najsodobnejša oprema, V PODJETJU SO NAJBOLJ POMEMBNI LJUDJE! Ljudje so tisti, ki izvajajo in vodijo aktivnosti v smeri doseganja skupnih rezultatov. Ker verjame v moč pozitivnih sprememb, se je glede na dosedanje bogate izkušnje specializirala na področju izobraževanj in praktičnih delavnic na temo:

  • sodobnega sistema prodaje
  • učinkovitega in spoštljivega poslovnega komuniciranja,
  • odgovornega in zrelega poslovnega vodenja ljudi ter
  • orodij dela z ljudmi na podlagi poznavanja njihovih prirojenih vrlin, talentov in šibkosti.

Na ta način želi prispevati k širjenju nujno potrebnih veščin dela z ljudmi tudi v praksi. Svoje podjetniške in predavateljske izkušnje in znanje je pridobila v času sodelovanja z različnimi podjetji in organizacijami, s pomočjo obiskovanja večjih seminarjev v Sloveniji in tujini (Belgiji, Kanadi) ter s prebiranjem vrhunske literature domačih in tujih avtorjev. Je avtorica večih člankov na temo prodaje, finančne pismenosti, podjetništva, zavarovalništva in osebne rasti. Svoje znanje, izkušnje, ideje in čas rada deli in posveča posameznikom ter podjetjem, ki si želijo izstopiti iz povprečja in cenijo učinkovitost in kvaliteto.

Anja je članica Alumni kluba EF in Business Intelligence Centra kjer se nenehno pletejo poslovna sodelovanja in izvajajo poslovna mreženja.

mag. Primož Vrenk, vodja programa Profektus

Primož je po zaključku univerzitetnega študija na fakulteti za strojništvo v Ljubljani uspešno zaključil podiplomski študij na fakulteti za management v Kopru. V svoji 16 letni karieri se je usmeril v menedžment proizvodne dejavnosti.

Zaposlen je bil na različnih vodstvenih in vodilnih pozicijah v več mednarodnih proizvodnih podjetjih ter si tako pridobil bogate izkušnje iz celotnega tehnično-komercialnega področja. Poleg profesionalnega delovanja v proizvodni dejavnosti se je sedem let, kot predavatelj ukvarjal tudi z izobraževanjem odraslih.

Leta 2006 je soustanovil prvo višjo strokovno šolo za strojništvo v Ljubljani. Skozi svojo pot je spoznal, da so motivirani in uspešni zaposleni eden najbolj ključnih dejavnikov, ki pripeljejo podjetje do uspeha. Iz tega razloga se je odločil, da podjetjem in ostalim organizacijam pomaga pri ugotavljanju dejavnikov, ki njihove zaposlene pomembno motivirajo, da bi na svojem delovnem mestu postali uspešni ter s svojim uspehom pripomogli k uspešnosti podjetja ali druge organizacije.

Njegovo prepričanje je, da je uspešen samo tisti vodja, ki zna narediti uspešne sodelavce. Pri opravljanju analiz dejavnikov motivacije v konkretnem primeru ugotovi dejavnike, s katerimi lahko vodstvo neke organizacije pomembno vpliva na svoje sodelavce, da bi le ti postali na svojem delovnem mestu uspešni. Opravljen ima pedagoško-andragoški strokovni izpit, je mentor več diplomskih nalog ter avtor članka''Večopravilnost: Naredimo podjetje dolgoročno uspešno''.