ZGODBA O POGUMU

Zgodba o Valentii

Beseda ``valentía`` izhaja iz latinščine in pomeni POGUM. Beseda pogum (ang. courage) pa izhaja iz francoske besede ``la cœur``, ki pomeni SRCE. Valentia d.o.o. je podjetje, ki s srcem opravlja svoje poslanstvo in pogumno sledi svoji viziji. Logotip podjetja je v barvah štirih tipov osebnosti in sicer rdeči, zeleni, modri in rumeni barvi. Dejstvo je, da vsak človek pride na svet s svojimi prirojenimi vrlinami, talenti in sposobnostmi in samo, če smo dovolj pogumni, da sledimo sebi in poslušamo svoje srce, lahko dosežemo VSE, zaradi česar sploh obstajamo. V življenju smo najbolj srečni takrat, ko lahko živimo in ustvarjamo v barvi svoje osebnosti (smo pristni) ter na ta način izkoriščamo svoj polni potencial in gradimo lepe, razumevajoče in ljubeče medsebojne odnose.

Vrednote, ki nas vodijo pri našem delu so:

ZANESLJIVOST

USTVARJALNOST

INOVATIVNOST

POGUM

Pogled v svetlo prihodnost

V prihodnosti vidimo veliko priložnost in pomembnost ozaveščanja o pomembnosti ljudi, kot NAJDRAGOCENEJŠEM KAPITALU sodobnih organizacij (podjetij). Podjetje Valentia d.o.o. je eden od ambasadorjev širjenja zavesti o tem, da se v ljudeh skriva največji potencial za napredek in razvoj družbe ter posledično družbeno odgovornih podjetij. Gre za smer razvoja, ki človeka postavlja pred kapital, saj samo osebnostno zrel in odgovoren posameznik lahko prispeva zrele in odgovorne sprememb za lepši in uspešnejši jutri.

Zaradi našega pogleda na prihodnost razvoja ljudi v podjetjih, smo se zavezali poslanstvu, ki je podpora in svetovanje podjetjem in organizacijam pri doseganju polnega potenciala zaposlenih s pomočjo orodij poznavanja tipov osebnosti. Samo srečni in zavzeti zaposleni lahko zadostijo ciljem podjetja in proaktivno sodelujejo pri razvoju le-tega. Podjetje vidimo kot ``živ organizem``, ki se nenehno spreminja, diha in prilagaja okolju. Sestavljajo ga zaposleni, ki so prav tako ``živi organizmi``, ki imajo svoje potrebe in pogoje za uspešno delovanje. Ko so osnove jasne, vse ostalo postane preprosto.

Ponosni smo na sodelovanje s slehernim naročnikom, saj smo ravno zaradi obojestranske osebnostne in podjetniške zrelosti lahko odlično sodelovali.

Anja Žagar

Po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka, po duši podjetnica in predavateljica. V času študija je delala kot članica kabinskega osebja v slovenski letalski družbi Adria Airways, od leta 2008 pa se profesionalno ukvarja s prodajo. Takrat je tudi ustanovila svoje prvo podjetje za trženje finančnih storitev. V poslu in pri prodaji se je naučila, da so bolj kot sam proizvod ali storitev pomembni ljudje in odnos z njimi. Enako velja v podjetjih.

Za doseganje uspeha ni samo potreben pravi proizvod ali storitev. Prav tako ne vrhunski stroji ali najsodobnejša oprema, V PODJETJU SO NAJBOLJ POMEMBNI LJUDJE! Ljudje so tisti, ki izvajajo in vodijo aktivnosti v smeri doseganja skupnih rezultatov. Ker verjame v moč pozitivnih sprememb, se je glede na dosedanje bogate izkušnje specializirala na področju izobraževanj in praktičnih delavnic na temo:

  • sodobne H2H prodaje
  • učinkovitega in spoštljivega poslovnega komuniciranja,
  • odgovornega in zrelega poslovnega vodenja ljudi ter
  • orodij dela z ljudmi na podlagi poznavanja njihovih prirojenih vrlin, talentov in šibkosti.

Na ta način želi prispevati k širjenju nujno potrebnih veščin dela z ljudmi tudi v praksi. S tem namenom je postala tudi IC Agile Certified Professional (ICP-AHR). Svoje podjetniške in predavateljske izkušnje in znanje je pridobila v času sodelovanja z različnimi podjetji in organizacijami, s pomočjo obiskovanja večjih seminarjev v Sloveniji in tujini (Belgiji, Kanadi) ter s prebiranjem vrhunske literature domačih in tujih avtorjev. Je avtorica večih člankov na temo prodaje, finančne pismenosti, podjetništva, zavarovalništva in osebne rasti. Svoje znanje, izkušnje, ideje in čas rada deli in posveča posameznikom ter podjetjem, ki si želijo izstopiti iz povprečja in cenijo učinkovitost in kvaliteto.

Anja je članica Alumni kluba EF in Business Intelligence Centra kjer se nenehno pletejo poslovna sodelovanja in izvajajo poslovna mreženja.