Podjetništvo

Govorite podjetništvo?

``Podjetniški jezik`` postaja jezik prihodnosti, zato je dobro, da se ga začnemo učiti že danes. Podjetništvo že lep čas ni samo modna muha, temveč ena od kariernih usmeritev v sodobnem svetu. Podjetništvo nudi priložnost za razvoj najbolj inovativnih zamisli in najbolj kreativnih idej. Daje možnost za uresničitev naših talentov, vrlin in sposobnosti. Veščine podjetniške miselne naravnanosti postajajo vse bolj pomembne tako v malih, kot tudi velikih podjetjih. Gre namreč za življenjski stil in ne zgolj za priučene lastnosti posameznika.

Izkušnje & sodelovanje pri:

2018 - 2019
Razpis: Mladi v podjetništvo

2016 - 2018
Razpis: Podjetnost je ženskega spola

2012 - 2014
Razpis: Podjetnost in saminiciativnost

2011 - 2018
Podjetniški center Zaupam vase!

ZAUPANJE VASE

Poznavanje svojih vrlin ter šibkosti je osnova za uspeh v lastnem poslu.

POGUM

Pomembno je delati in ustvarjati s strastjo in ljubeznijo do lastnega posla.

EMPATIJA

Poznavanje trga in svojih ciljnih kupcev je ključ do zmagovalne ideje.

SODELOVANJE

Ne tekmovanje, temveč sodelovanje prinaša moč in trajnost vašega posla.
Vas zanima podjetništvo?
Da.