Agile HR

Agilni HR: kaj to pomeni in kako deluje?

Vse več podjetij v Sloveniji želi v svoj način razmišljanja in delovanja vpeljati »agilnost«. Le- ta se je namreč s kopico uporabnih orodij izkazala za nadvse učinkovito smer razvoja zelo uspešnih podjetij. Ker agilnost zahteva aktivno vključevanje vseh zaposlenih pri doseganju ciljev podjetja, je smiselno, da se pomena agilnosti najprej zave kadrovska služba oz. oddelek za razvoj kadrov.

Agile HR zajema celostno miselno naravnanost, ki podpira razvoj, spremembe, novosti, testiranja, učenje, napake, sodelovanje ter predvsem potencial ljudi. Temelji na psihološki varnosti, kjer se ljudi spodbuja k ustvarjalnemu načinu razmišljanja, idejam, različnim pogledom in predlogom. To je predpogoj, da so zaposleni sploh pripravljeni aktivno sodelovati. Pri tem je pomembna agilna miselna naravnanost vodij in njihova usmerjenost v vodenje ljudi in kulturo podjetja.

Uspeh agilnega delovanja podjetja je zagotovljen, v kolikor podjetje razume dejstvo »No size fits all«.

Koristi Agilnega HR-ja:

  • bolj motivirani in zavzeti zaposleni,
  • več inovativnih idej in novih priložnosti za razvoj,
  • hitrejše napredovanje, odkrivanje napak in stranpoti,
  • lažje in hitrejše prilagajanje spremembam,
  • večja povezanost in sinhronost med zaposlenimi in med oddelki v podjetju,
  • bolj samozavestno in pogumno soočanje zaposlenih z novimi izzivi.

DELAVNICA AGILNOSTI

Delavnica je namenjena podjetjem in organizacijam, ki imajo željo pospešiti razvoj in poslovanje v smeri hitre odzivnosti na spremembe. Gre za odlično priložnost, kjer se lahko seznanijo s pojmom agilnosti in kakšne učinke le-ta prinaša.

Osnova delavnice:

  • kaj pomeni agilnost in kako jo vpeljati v podjetje oz. organizacijo,
  • kaj so temelji agilne miselne naravnanosti in kako jo osvojiti,
  • katera orodja za vpeljavo agilnosti obstajajo in kako se jih uporablja,
  • trening prvih korakov na poti k agilnosti.

Končna vsebina delavnice se oblikuje na podlagi želja in potreb naročnika.

"Paychecks can't buy passion."

Želite tudi vi postati agilni?
Da.