MOTIVACIJA

izobraževanja in delavnice | motivacija, povečanje časovne učinkovitosti

O motivacijski delavnici

Prepoznavanje osebnih motivacijskih vzvodov zaposlenih (kaj posameznika motivira in kaj ga demotivira pri opravljanju dela na svojem delovnem mestu) je za vodje v podjetjih dragoceno spoznanje. Na ta način lahko maksimalno učinkovito motivirajo posameznike za dosego skupnega (kolektivnega) cilja. Poleg tega bodo slušatelji skozi delavnico pridobili nadvse uporabna in preprosta orodja za časovno učinkovitost pri delu. Izboljšali bodo svoj dnevni, tedenski in mesečni delovni proces.

Spoznajte, kaj V RESNICI motivira in kaj zagotovo ne motivira določen tip osebnosti. Zakaj stereotip, da je DENAR najboljši motivator nikakor NE DRŽI in katere so KLJUČNE strategije za prebujanje notranje motivacije pri zaposlenih. Pridobite tudi visoko učinkovita orodja za POVEČANJE ČASOVNE UČINKOVITOSTI pri dnevnem, tedenskem in mesečnem tempu dela.

Izobraževanje je namenjeno:

  • vodjem, ki želijo spoznati, kaj v resnici motivira njegove sodelavce
  • vsem, ki želijo biti učinkoviti pri svojem delu
  • tako srednjemu managementu kot nižjim nivojem vodij

Namen izobraževanja

Ugotoviti kje se skrivajo resnični motivacijski vzvodi zaposlenih za učinkovito in uspešno izvedeno delo. Povečati stopnjo produktivnosti pri tekočem delu s pomočjo preprostih orodij, uporabnih tako za dnevno, tedensko in mesečno organizacijo dela.

Cilj izobraževanja:

  • spoznanje osebnih motivacijskih vzvodov (kaj posameznika motivira in kaj ga demotivira pri opravljanju dela na svojem delovnem mestu)
  • pridobiti in uporabljati orodja za časovno učinkovitost pri delu
  • znati razporejati svoj čas tako za nujne, kot tudi pomembne naloge za dosego želenega cilja
  • znati si postaviti prioritete
  • izboljšanje učinkovitosti dnevnega, tedenskega in mesečnega delovnega procesa
Vas zanima motivacijska delavnica?