POSEL

izobraževanja in delavnice | posel, motivacija, učinkovitost

O poslovni delavnici

Mnoge vedenjske raziskave so pokazale, da najbolj učinkoviti in uspešni ljudje zelo dobro poznajo sami sebe, svoje prednosti in šibkosti (svoj tip osebnosti - temperament). Ko resnično razumemo sami sebe, lahko šele cenimo druge in na koncu se naučimo kako delati skupaj.

Poznati svoj tip osebnosti in prepoznati tip osebnosti sogovornika, sodelavca, poslovnega partnerja,… je izjemna prednost, ki jo lahko imate v poslovnem svetu. Na ta način boste lahko dosegali večje uspehe na področju bolj jasne komunikacije, učinkovitejšega pogajanja, boljše prodaje, manj stresnega reševanja reklamacij ali konfliktov, hitrejšega doseganja ciljev ter večjega pozitivnega vpliva pri vodenju.

Ker osebnosti drugih ljudi pogosto sodimo na podlagi lastnih prepričanj in pričakovanj, mnoga naša pričakovanja pogosto niso izpolnjena, naša prepričanja pa zmotna. Zato je v poslovnem svetu poznavanje tipov osebnosti lahko velika prednost pred konkurenco. Kajti z znanjem o osebnostnih tipih, lahko ljudem približate tisto, kar potrebujejo, na način, ki ga najbolje razumejo.

Izobraževanje je namenjeno:

  • vsem, ki delajo z ljudmi (vodje, poslovodje, oddelkovodje, prodajalci, …)
  • coachem, mentorjem, pogajalcem
  • vsem, ki jih zanima osebnostna rast, čustvena inteligenca in zreli ter razumevajoči medsebojni odnosi

Namen izobraževanja

Okrepiti zavedanje, da medsebojne razlike v vedenju, načinu komunikacije, postavljanju prioritet in sprejemanju življenjskih odločitev izvirajo iz naše prirojene osebnosti. V kolikor dobro poznamo samega sebe in razumemo druge, je to velika dodana vrednost pri gradnji poslovnih odnosov.

Cilj izobraževanja

  • spoznati samega sebe (svoj tip osebnosti) in okrepiti svoje vrline/talente ter nadzorovati svoje šibkosti
  • razumevanje in spoštovanje ljudi, osebnostno drugačnih od nas samih
  • izboljšati medsebojne odnose in komunikacijo
  • hitreje prepoznati tip osebnosti sogovornika/poslovnega partnerja/kupca
  • pridobiti sposobnost ustreznega vnaprejšnjega predvidevanja glede načina razmišljanja, čustvenih potreb in odzivanja posameznega tipa osebnosti
Vas zanima poslovna delavnica?