Osnovne barve tipov osebnosti

Izvor teorije osebnosti

V času antične Grčije, 400 let pr.n.št. je Hipokrat razvil predpostavko o zdravju človeka, ki naj bi bilo odvisno od pravilne porazdelitve in uravnoteženosti prvin, ki ga sestavljajo. Vsak človeški organizem naj bi bil po Hipokratovem mnenju sestavljen iz štirih telesnih sokov: krvi, sluzi, žolča in črnega žolča. Glede na prevlado enega od njih v človeškem telesu je nastal prvi psihološki nauk o značajih: pri koleriku prevladuje žolč, pri melanholiku črni žolč, pri sangviniku kri, pri flegmatiku pa sluz. Če so sokovi v pravem razmerju, je posameznik zdrav, v nasprotnem primeru pa ne. Iz osnove Hipokratovih dognanj in kasneje še boj znane Jungove teorije osebnosti, se je razvilo mnogo sodobnih teorij poznavanja osebnosti (Insights, T. Hartman, Myers Briggs, Keirsey,...), ki predstavljajo možna orodja za spoznavanje samega sebe in razumevanje drugih.

Teorija osebnosti, predstavljena s pomočjo 4 osnovnih barv (rumena, rdeča, zelena in modra), po vsebini izhaja iz ameriške teorije F. Littauer, avtorice mnogih knjig o osebnostih. Namreč vsaka od štirih barv predstavlja prirojene osebnostne lastnosti, ki so skupne ljudem posamezne barve. Pri tem je potrebno opozoriti, da smo vsi ljudje mešanica večih barv, samo ena (osnovna) pa določa naš način vedenja in postavljanja prioritet.

V Valentii smo na osnovi več kot 10-letnega učenja o osebnostnih tipih, izobraževanja in lastnih izkušenj s pomočjo implementacije znanja v prakso, razvili delavnice in izobraževanja, s katerimi želimo ljudem približati prednosti poznavanja svoje prirojene osebnosti in jim na ta način pomagati živeti kakovostnejše življenje in dosegati boljše poslovne rezultate.

barve tipov osebnosti rumena

RUMENI TIP OSEBNOSTI

Rumena barva simbolizira sonce, svetlobo, energijo, optimizem, toploto, ... In takšna je tudi narava rumenega tipa osebnosti. Njegova primarna potreba je: Zabavati se. Namreč česarkoli se loti, se loti na zabaven in igriv način. Zanimajo ga ljudje, druženje z njimi pa ga navdaja z novo energijo. Ima potrebo po izražanju svojih idej, kreativnosti, čustev in občutij. Veliko govori in rad je v središču pozornosti. Pogosto zavzame vlogo motivatorja ali zabavljača. Njegove šibkosti, ki druge tipe osebnosti spravljajo v stres so: neorganiziranost, površnost, pretirani optimizem, brezciljno besedičenje, pozabljivost in nediscipliniranost. Njega pa v stres najpogosteje spravljajo ljudje, ki so introvertirani, redkobesedni, nedostopni, zadržani, hladni, odrezavi in pikolovski (modri tip osebnosti).

NJEGOVO POZITIVNO VEDENJE: prijazen, entuziastičen, družaben, očarljiv, prepričljiv
NJEGOVO NEGATIVNO VEDENJE: nezanesljiv, sebičen, slab poslušalec, impulziven, neučakan

barve tipov osebnosti rdeča

RDEČI TIP OSEBNOSTI

Rdeča barva je simbol moči, nadzora, ljubezni, krvi, boja in ognja. Takšna je tudi prirojena narava rdečega tipa. Vodi ga težnja po: Imeti nadzor! Namreč česarkoli se loti, želi prevzeti nadzor in pozicijo vodje. Pri rdečem tipu osebnosti igra zelo pomembno vlogo njegova stopnja zrelosti. Je ciljno usmerjen, zato ga ljudje kot taki ne zanimajo preveč. Razen, če predstavljajo učinkovito sredstvo za dosego cilja. Ima potrebo po moči in dokazovanju, zato se pogosto loti nalog, ki se drugim zdijo nemogoče. Pogosto zavzame vlogo vodje in odločevalca. Njegove šibkosti, ki druge tipe osebnosti spravljajo v stres so: arogantnost, brezosebnost, avtokratičnost, hitrost delovanja in odrezava komunikacija. Njega pa v stres najpogosteje spravljajo ljudje, ki so leni, zavlačujejo, več govorijo, kot naredijo, so počasni, mu ne sledijo in takšni, ki po njegovem mnenju preveč komplicirajo (najpogosteje zeleni tip osebnosti).

NJEGOVO POZITIVNO VEDENJE: ambiciozen, samozavesten, vodja, vztrajen, odločen
NJEGOVO NEGATIVNO VEDENJE: agresiven, zahteven, egoističen, ukazovalen, provokativen

barve tipov osebnosti zelena

ZELENI TIP OSEBNOSTI

Zelena barva spominja na naravo, umirjenost, prostranost, sproščenost in harmonijo. Takšna je tudi prirojena narava zelenega tipa osebnosti. Njegova primarna potreba je: Čim manj stresa! Težko dela pod pritiskom in ne mara hitrih odločitev. Ko se nekje ustali (v odnosu, na delovnem mestu, v družbi,…) ne želi ničesar spreminjati. Je dober poslušalec in opazovalec, zato hitro prepozna vzdušje v prostoru, v katerem se nahaja. Bolj je osredotočen na ljudi in odnose, kot na naloge in cilje. Rad skrbi za druge, zato se odlično znajde v podpornih funkcijah. Njegove šibkosti, ki druge tipe osebnosti spravljajo v stres so: počasnost, nima občutka za nujnost, odlašanje, trma in včasih tudi lenoba. Njega v stres najpogosteje spravljajo ljudje, ki so prehitri, arogantni, pokroviteljski in zahtevajo nenehno akcijo (rdeči tip osebnosti).

NJEGOVO POZITIVNO VEDENJE: potrpežljiv, miren, predvidljiv, dosleden, dober poslušalec
NJEGOVO NEGATIVNO VEDENJE: odpor do sprememb, pasiven, neodziven, počasen, trmast

barve tipov osebnosti modra

MODRI TIP OSEBNOSTI

Modra barva spominja na morje, nebo, led, birokracijo in uniforme. Introvertiranost, samozadostnost, disciplina, visoke etične in moralne vrednote so lastnosti, po katerih prepoznamo modri tip osebnosti. Njegovo vodilo je: Delati stvari pravilno! Namreč česarkoli se loti, stremi k perfekcionizmu in dovršenosti. Ker ima zelo visoka pričakovanja do sebe in drugih, najraje dela sam. Nerad prevzema odgovornost za stvari, na katere ne more vplivati in jih narediti popolno. Ima potrebo po dokazovanju intelektualnih sposobnosti in ima rad globoke razprave. Njegove šibkosti, ki druge tipe osebnosti spravljajo v stres so: perfekcionizem, vzvišenost, redkobesednost in maščevalnost. Sam pa ne mara ljudi, ki so po njegovem mnenju preveč površinski, glasni, preveč govorijo in so neorganizirani (najpogosteje je to rumeni tip osebnosti).

NJEGOVO POZITIVNO VEDENJE: skrben, natančen, discipliniran, sistematičen, urejen
NJEGOVO NEGATIVNO VEDENJE: kritičen, izbirčen, siten, pikolovski