Zaposlovanje

Kakšno osebo iščete?

Trend zaposlovanja gre vse bolj v smer iskanja pravega človeka, ne zgolj kot kandidata z določeno izobrazbo in znanjem, temveč osebo, ki bo glede na osebnostne lastnosti, vrednote, sposobnosti in načinom razmišljanja najbolj ustrezala ne samo delovnemu mestu, temveč vse bolj tudi kolektivu v katerem bo opravljala svoje delo. Ravno s tem namenom smo v Valentii razvili orodja za podporo pri iskanju ustrezne osebe za vaše podjetje.

Postopek izbora prave osebe za določeno delovno mesto zahteva jasno oblikovano vizijo in opis, kakšna naj bi bila ta oseba in kaj točno bo njeno delo. Opis želene osebe mora poleg potrebnih znanj in izkušenj vsebovati tudi jasno izpostavljene osebnostne lastnosti in vrednote.

Podjetje, ki si želi motivirane, zavzete in srečne zaposlene, mora najprej poskrbeti za to, da so v podjetju pravi ljudje na pravem delovnem mestu in da ti ljudje opravljajo delo, ki je v skladu z njihovimi vrlinami, sposobnostmi in navsezadnje tudi šibkostmi.

zaposlovanje

Z našo pomočjo do prave osebe

  • Pri izboru prave osebe (kandidata) za vaše podjetje, vam pomagamo s pomočjo orodij prepoznavanja osebnosti človeka - pripravimo njegovo osebnostno analizo.
  • S pomočjo osebnostne analize boste znali prepoznati njegove vrline, talente in sposobnosti ter šibkosti.
  • Vedeli boste kaj (glede na njegove osebnostne lastnosti) lahko in česa ne morete pričakovati od kandidata.
  • Spoznali boste kakšno vlogo v kolektivu bo spontano zavzel in s katerimi sodelavci se bo ujel takoj in s katerimi bo energija stekla malo težje (vedeli boste tudi zakaj).
  • Spoznali boste, kaj bodočega zaposlenega najbolj motivira in kaj ga spravlja v stres.
  • Glede na njegov tip osebnosti boste prejeli tudi predloge in usmeritve glede ustreznega stila vodenja in motiviranja.

IZBIRA PRAVE OSEBE

S pomočjo analize tipa osebnosti, pomagamo pri izboru osebnostno najbolj primernega kandidata.

SODELAVCI

Pripravi se pregled karakterne (osebnostne) strukture zaposlenih v kolektivu.

KOMPATIBILNOST

Preveri se model kompatibilnosti izbrane osebe (kandidata) z obstoječim kolektivom.

USPOSABLJANJE

Pomoč vodji in kolektivu pri vključevanju novega zaposlenega v osebnostno dinamičen kolektiv.
Želite preveriti našo storitev?
Da.